Svensk kust vid solnedgång

Semesterlagen

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Semesterlag (1977:480), även kallat semesterlagen, reglerar en arbetstagares rätt till semesterlön, semesterledighet och semesterersättning och omfattar arbetstagare i kommunal, statlig såväl som privat sektor. Som huvudregel har varje anställd rätt till minst 25 dagar semesterledighet där fyra veckor ska vara sammanhängande och där dagarna kan sparas upp till fem år. Lagen är en grundbestämmelse och kan avvikas genom kollektivavtal där kortare semesterledighet kan förhandlas. Semesterersättning är en del av lönen som arbetsgivaren lägger undan varje månad som man har rätt till efter tjänstens upphörande. För semesterdagar som tjänats in har arbetstagaren alltså rätt till semesterlön vars storlek beror på flera faktorer, bland annat kollektivavtalet i fråga och det antal dagar som arbetstagaren har tjänat in under perioden om tolv månader.

Huvudregeln är att arbetsgivaren bestämmer när du får ta ut din semester då hänsyn måste tas till verksamhetens behov. Däremot har du rätt att två månader innan du påbörjat din semester få besked från din arbetsgivare.  

Vid en uppsägning får en arbetsgivare inte lägga semestern under uppsägningstiden utan arbetstagarens godkännande om det inte rör sig om en uppsägningstid som är längre än 6 månader.