31868428-smiling-hr-agent-shaking-hand-congratulating-candidate

Omdöme från arbetsgivaren

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Som arbetstagare har du alltid rätt till ett arbetsgivarintyg efter upphörandet av din anställning. Ett arbetsgivarintyg är ett bevis på att du har haft en anställning och arbetat hos en specifik arbetsgivare under en viss tid. Ett sådant intyg ger en beskrivning av vilken arbetsgivare du har varit anställd hos, anställningens omfattning, vilken roll och vilka arbetsuppgifter din anställning har bestått av samt vilken inkomst du har haft. Det är inte heller ovanligt att ett arbetsgivarintyg innehåller information om varför anställningen har upphört på den specifika arbetsplatsen eller arbetsgivarens omdöme av arbetstagarens insatser på arbetsplatsen. Det är alltid viktigt att begära detta intyg efter anställningens upphörande då det exempelvis är behövligt vid ansökan om a-kassa men även för att visa upp sin arbetserfarenhet i samband med framtida anställningar. Om det är nödvändigt så kan detta intyg begäras på engelska vilket kan spela stor roll i rekryteringsprocesser där engelska är det huvudsakliga språket som används.

Ett arbetsgivarintyg är en rättighet för alla arbetstagare, oavsett om arbetstagaren själv har sagt upp sig från den aktuella arbetsplatsen eller om denne av någon anledning har blivit skild från sin anställning, vilket finns utfäst i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ett arbetsgivarintyg har ingen tidsbegränsning vilket innebär att en arbetstagare i efterhand alltid har rätt till att begära och få ett sådant intyg, även om anställningen upphörde för en lång tid sedan.

Sammanfattningsvis är det av särskild vikt att som arbetstagare fråga sin före detta arbetsgivare om ett arbetsgivarintyg i det fall en ansökan om a-kassa är aktuell eftersom just uppvisandet av ett sådant intyg är ett krav. Den ersättning den arbetslöse beräknas få är baserad på det arbetsgivarintyg som har uppvisats i samband med ansökningen.

Person med pärm i knät
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren