Hamn i solnedgång

Företagshemligheter

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

För många företag är företagshemligheter anledningen bakom att de fungerar bättre än konkurrenten. Avslöjande av sådana hemligheter kan därför få stora konsekvenser. För att företagshemligheter inte ska röjas finns därför lagen om företagshemligheter.

Vad som innefattas i begreppet företagshemligheter är både enkla och komplicerade uppgifter rörande drift- och affärsförhållanden som företaget håller hemligt. Det krävs inte att informationen har någon särskild form för att klassificeras som företagshemligheter, utan kan utgöras av skrift, bilder eller till och med minnesbilder. Erfarenhet eller skicklighet som är kopplat till en person kan däremot inte utgöra företagshemligheter. Vad som krävs är dock att informationen hemlighålls. Det innebär att den inte kan vara tillgänglig för alla som är intresserade.

Det finns undantag till förbudet av röjande av företagshemligheter, exempelvis om röjandet avser allvarliga missförhållanden i företagets verksamhet eller om företaget skäligen kan misstänkas begå brott med fängelse som påföljd. Syftet med insamlandet, mottagandet eller avslöjandet av företagshemligheten måste däremot vara att göra informationen tillgänglig för allmänheten. Det finns även undantag för information som röjts i god tro.

Vid brott mot Lag (2018:558) om företagshemligheter kan det utdelas skadestånd, fängelsestraff eller vite, beroende på situationen i fråga.