43826936-lawyer-signing-legal-form

Arbetsrättslagen

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Anställningsskydd

Det finns en rad olika lagar på arbetsrättens område som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och parternas skyldigheter och rättigheter. Lag (1982:80) om anställningsskydd, eller LAS som den också kallas, är kanske den mest kända arbetsrättslagen i Sverige och utgör en skyddslagstiftning till arbetstagaren förmån. Syftet med lagen är att skydda arbetstagarens anställning, till exempel mot godtyckliga uppsägningar från arbetsgivarens sida. Lagen uppställer även en rad andra skyldigheter för arbetsgivaren och rättigheter för arbetstagaren och reglerar exempelvis frågor om anställningsformer, uppsägningstid, företrädesrätt till återanställning och rätt till skadestånd. Lagen är delvis tvingande, men det finns också en möjlighet att avtala bort delar av lagen genom kollektivavtal, dvs. lagen är semi-dispositiv. Det är dock inte möjligt att genom ett enskilt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare inskränka eller upphäva arbetstagares rättigheter enligt LAS.

Medbestämmandelagen

En annan viktig lagstiftning på arbetsrättens område är Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, eller MBL, som bland annat reglerar arbetsgivares skyldighet och fackliga organisationers rättighet att förhandla i särskilda frågor, föreningsrätten och kollektivavtal. Genom medbestämmandelagen har fackliga organisationer möjlighet att vara involverade i arbetsgivares processer vid exempelvis omorganisationer, för att arbetstagares perspektiv ska få komma till tals, även om lagen inte innebär en möjlighet för fackliga organisationer och arbetstagare att direkt påverka arbetsgivares beslutanderätt i arbetsledningsfrågor.

Andra arbetsrättslagar

Andra lagar på arbetsrättens område som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare i en anställning är t.ex. Semesterlag (1977:480), som reglerar arbetstagarens rätt till semester, Föräldraledighetslag (1995:584) som reglerar rättigheten till ledighet för arbetstagare som är föräldrar. Båda dessa arbetsrättslagar är att betrakta som skyddslagstiftningar till arbetstagares förmån.
Det finns flera lagar på arbetsrättens område som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi på Arbetsrättsexperten är specialister på arbetsrättens område och kan hjälpa dig som är arbetsgivare eller arbetstagare och har frågor om arbetsrättslagen. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

start_img_1
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren